Matura je najstrašnejši del dijaških let

Ko se dijaki pripravljajo na nek zaključek srednje šole, jih za konec čaka še najtežji del do sedaj in to je matura.

Matura je nek zrelostni izpit, ki ga mora opraviti vsak dijak, če želi uspešno zaključiti srednjo šolo in dobiti v roke prvi pomembni papir o svoji izobrazbi.

Na maturi se dijaki pripravljajo več mesecev, tako v šoli kot tudi doma. Učiti se morajo snovi vseh štirih let srednje šole. Matura je tako pisna kot ustna. Oba dela morata biti opravljena, če dijak želi uspešno opraviti maturo. Na maturi ni vse predmetov ampak le štiri ali pet. odvisno od programa in od tega, na kakšen faks želi dijak iti. Imamo poklicno maturo in splošno maturo. Splošna matura vsebuje pet predmetov med tem ko pa poklicna vsebuje štiri, lahko pa se vzame še peti predmet, če dijak to želi. Na splošni maturi so predmeti: matematika, slovenščina, angleščina in dva izbirna predmeta. Pri poklicni maturi pa je obvezna slovenščina in nek strokovni predmet, potem se izbira med matematiko in angleščino in na koncu je še izbirni predmet.

Matura je najstrašnejši del dijaških let

Slovenščina na splošni maturi se začne že prej. Začne se z esejem, dveh knjig, ki sta določeni že pred začetkom šolskega leta. Primerjalni esej se piše še pred zaključkom šolskega leta. Ko se šolsko leto zaključi, potem pa se začnejo pisni deli mature, za tem pa še ustni deli mature. Na poklicni maturi, primerjalnega eseja ni, tako da se začne pisanje mature po zaključenem šolskem letu.

Po zaključenem ustnem delu pa dijaki nestrpno čakajo rezultate, rezultati splošne mature so po navadi prej kot rezultati poklicne mature. Je pa v obeh primerih potrebno čakati nekaj tednov, da dijaki izvejo rezultate. Po rezultatih pa si dijaki lahko privoščijo težko pričakovane najdaljše počitnice do sedaj. Počitnice namreč trajajo do oktobra, potem pa jih čaka velik preskok in to je faks, kjer je drugačen sistem predavanja, učenja, pisanja izpitov, kot pa je v srednji šoli.…